Τομέας Γεωπονίας

geoponia

            Ο Τομέας Γεωπονίας έχει ως αποστολή, την μετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας, που είναι απαραίτητες, για να γίνει δυνατή μια συστηματική καλλιέργεια, να αποδώσει και εμπορικά.   

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης, να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου), να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς  χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης .
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές με απλό σχέδιο η με χρήση Η/Υ.
 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά, με απλό σχέδιο– ηλεκτρονικά.) με χρήση Υ/Η
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία, καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς, εργαλεία χειρός για φυτοτεχνικά έργα και γενικότερα μηχανολογικά εργαλεία.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.
 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων η ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού.
 • να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση .
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.

Στο σχολείο μας υπάρχει εργαστήριο φυτικής παραγωγής και τεχνολογίας τροφίμων όπου τα παιδιά μαθαίνουν στην πράξη μεθόδους αναπαραγωγής ανθοκομικών φυτών και επεξεργασία τροφίμων.

Επίσης, υπάρχει θερμοκήπιο για καλλιέργεια φυτών για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών, αμπελώνας και συστάδες με δένδρα (πορτοκαλιές, λεμονιές, μηλιές κ.α).

 

   thermokipio  portokaliesmilies tree 1

       

                                       

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

 • Τηλέφωνο: 26610 91910


Υπέυθυνος Περιεχομένου/Υλικού:
Πισσάνος Γεώργιος
Βρίσκεστε εδώ: Home ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ Γεωπονίας