Επαγγελματικό Λύκειο Κάτω Κορακιάνας - Κέρκυρα

EPAL270

 

    Το σχολείο μας βρίσκεται 9km από την πόλη της Κέρκυρας στην περιοχή Κομμένο του Δήμου Φαιάκων. Το Επαγγελματικό αυτό Λύκειο ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργούν σε αυτό οι Τομείς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ καθώς και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Δίνουμε σε όλους τους μαθητές μας τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ατομικές τους κλίσεις και δεξιότητες, συνδέοντας την εμπειρία της τάξης με την πραγματικότητα της ζωής. Οι μαθητές μας, μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς έρευνας και συνεργασίας, κατακτούν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αποκτούν θετικές στάσεις ζωής και μαθαίνουν να συνεισφέρουν δημιουργικά στην κοινωνία.

Στοχεύουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με στοιχεία, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ενθάρρυνση της συλλογικής προσπάθειας, ομαδικότητας και συνεργασίας, τεχνικές δια βίου μάθησης, αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση, ευαισθητοποίηση σε θέματα οικολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εφοδιάζουμε τους μαθητές με γνώσεις και αρχές ώστε να γίνουν χρήσιμοι πολίτες καθώς και ισορροπημένοι, ευτυχισμένοι άνθρωποι. Οι μαθητές μας, μαθαίνουν ερευνώντας, αποκτούν δεξιότητες, ανακαλύπτουν κλίσεις και προετοιμάζονται να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Παράλληλα, το Σχολείο μας αποτελεί έναν μηχανισμό κοινωνικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικοποίησης, μας ενδιαφέρει η επαφή των μαθητών μας με φορείς, που θα τους μεταφέρουν έγκυρες πληροφορίες από την καθημερινή συμμετοχή τους σε αυτήν, σε θέματα ενδιαφέροντός τους. 

                                                                        

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

  • Τηλέφωνο: 26610 91910


Υπέυθυνος Περιεχομένου/Υλικού:
Πισσάνος Γεώργιος