Εργαστήριο Φυσικής

fusikh

Το εργαστήριο αυτό διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν με τον καλύτερο τρόπο το μάθημα μέσω πειραμάτων και άλλων ασκήσεων. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο φυσικών επιστημών διαθέτει όργανα για την μελέτη των φαινομένων φυσικής (μηχανικής- θερμότητας- θερμοδυναμικής- ηλεκτρομαγνητικής- οπτικής), χημείας, βιολογίας. Παράλληλα στα εργαστήρια γίνονται πειράματα επίδειξης και πειράματα τα οποία διεκπεραιώνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι συνήθως είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Υπάρχουν 8 πάγκοι εργασίας μαθητών, σε καθέναν από τους οποίους βρίσκεται και από μια ομάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

  • Τηλέφωνο: 26610 91910


Υπέυθυνος Περιεχομένου/Υλικού:
Πισσάνος Γεώργιος